Omdat er reeds 50 enthousiaste teams zijn die ingeschreven hebben zijn wij genoodzaakt om de inschrijvingen voor dit jaar stop te zetten.

De volgende “Plezante Quiz” zal plaatsvinden op vrijdag 24 November 2017.

Traditioneel organiseert Kiwanisclub Lommel Quercus weer haar jaarlijkse

“Plezante Quiz”

in Zaal Klosterhof te Lommel.

Dankzij deelname van veel enthousiaste Quizers kunnen we elk jaar een aantal sociale en culturele projecten voorzien van een financiële bijdrage.

Kiwanisclub Lommel Quercus daagt u uit om uw kennis in te zetten ten voordelen van deze projecten. Hoe beter u scoort hoe meer het project van uw keuze gesponsord zal worden.

Naast de projecten gaat het natuurlijk ook om een gezellige avond uit.

Aarzel niet, stel een team samen met uw collega's, vrienden/vriendinnen, straat, sportvereniging en schrijf in!

De vermelde sociale en culturele projecten en Kiwanisclub Lommel Quercus bedanken u alvast voor uw deelname.